Bemutatkozás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által alapított HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. (HUMDA Hungarian Motorsport and Green Mobility Development Agency) HUMDA Green néven hozza közelebb az emberekhez a zöld mobilitási programját. A HUMDA működésében nagy hangsúlyt kap az elektromobilitás. A zöld mobilitási aktivitások egyértelmű beazonosítását szolgálja a HUMDA Green, amelybe a Zöld Busz Program és a többi elektromos, akkumulátoros vagy éppen üzemanyagcellás meghajtású közlekedési eszközök támogatási rendszere tartozik.

A HUMDA Green alapvető feladata a saját projektekben előforduló technológiák, újító elképzelések hátterének megértéséhez szükséges edukatív kommunikáció, illetve e projektek bemutatása. Ezen kívül a HUMDA Green kommunikál a számára releváns területet érintő változásokról, innovációkról, bemutat támogatásra érdemes kezdeményezéseket. Korunk egyik legnagyobb kihívása a globális felmelegedés. Az Európai Unió által kitűzött és Magyarország által vállalt 2050-es klímacélok eléréséréhez elengedhetetlen a közlekedési szektor kibocsátásának jelentős mérséklése. Ez a szektor hazánk összes károsanyag-emissziójának közel egyötödéért felel, ezen belül pedig a kibocsátások 98%-áért a közúti közlekedés felelős. A klímacélok elérésének egyik eszköze az elektromos járművek, többek között az elektromos buszok elterjesztése, a régi, környezetszennyező buszok kiváltásával.

A Kormány 2019 szeptemberében elfogadta a nemzeti buszstratégia koncepcióját, a Zöld Busz Programot (1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat, melyet az 1280/2021 (V. 17.) módosított), melynek részeként létrejött az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt a Zöld Busz Projektiroda, melynek a Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. adott otthont, majd 2021. szeptember 1-től a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálásával működik tovább.

Az 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat magába foglalja, hogy a Zöld Busz Program célja a közösségi közlekedésben részt vevő autóbusz állomány cseréje a hazai buszgyártás ösztönzésével, az üzemeltetett buszok átlagéletkorának, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási értékeinek és fenntartási, üzemeltetési költségeinek csökkentésével, továbbá az utazási szolgáltatások minőségénekjavításával.

A 2117/2019. Korm. határozat keretében 2020-2029 időtávon - a mintegy 180 milliárd forint összértékű programból - 35,9 milliárd forint került allokálásra az EKMR jogcímcsoport egy részének felhasználásával a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatokat ellátó autóbuszok tiszta és energiahatékony piacának ösztönzéséhez. Cél a hazai foglalkoztatáspolitikai, iparfejlesztési és exportképesség-növelési szempontok piackonform érvényesítése, vagyis, hogy a buszközlekedés hosszú távú eszközigényének kielégítése a minél magasabb hazai hozzáadott értékű gyártás útján valósuljon meg.