Egyedi támogatási lehetőség települések részére az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódóan

Magyarország Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva a Technológiai és Ipari Minisztérium a HUMDA Zrt. útján szemléletformáláshoz kapcsolódó egyedi támogatási lehetőséget hirdet 2022. évben is.
Az Európai Mobilitási Hét 2022.09.16. és 2022.09.22. között kerül megrendezésre.

Technológiai és Ipari Minisztérium 180.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatással kíván hozzá járulni a településeken szervezett Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap megtartásához kapcsolódó tudás-élmény alapú programok, vetélkedők, versenyek szervezéséhez.

Támogatást igényelni a rendezvénnyel érintett település a KSH adatai szerinti, Magyarország állandó lakossága 2022. január 1-jén adatok szerinti lakosainak száma arányában lehet az alábbira tekintettel:
• 5.000 fő alatt legfeljebb 500.000 Ft
• 5.000-14.999 fő között legfeljebb 1.000.000 Ft
• 15.000-50.000 fő között legfeljebb 1.500.000 Ft
• 50.000 fő felett maximum 2.000.000 Ft
Támogatható tevékenységek, elszámolható költségek:
• Tudás-élmény alapú programok (vetélkedők, gyerekversenyek)
• Sportversenyek költsége (futóverseny, bicikli verseny, ügyességi verseny)
• Marketing költségek (hirdetések, reklám költségek; kiadványok költsége)
• Nyeremények, elismerések költsége
• Adminisztratív költségek

Amennyiben az önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló szervezetek az Európai Mobilitási Hét, illetve az Autómentes Nap rendezvényhez kapcsolódóan felmerülő költségeihez támogatást kívánnak igénybe venni, az alábbi teendőik vannak:
• az Európai Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozás (EMH nemzetközi honlapján történő regisztráció és a kampányhoz való csatlakozáshoz szükséges Karta kitöltése és visszaküldése a www.emh.kormany.hu weboldalon feltüntetett kapcsolattartóknak),
• az egyedi támogatási kérelem adatlap kitöltése, cégszerű aláírása és benyújtása pdf és word formátumban,
• az egyedi támogatási kérelmet aláíró személy aláírási címpéldányának/banki bejelentő kartonjának benyújtása.
Az egyedi támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok beküldésére 2022.09.07. és 2022.09.16. között lesz lehetőség az elektromobilitas.humda.hu weboldalon.

A határidőt követően, valamint hiányosan kitöltött egyedi támogatási kérelmek alapján nincs lehetőség támogatást nyújtani. Az egyedi kérelmek a beérkezés sorrendjében kerülnek feldolgozásra.

A rendezvények megtartását követően az egyedi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást 2022. október 15. napjától, 2022. november 14. napjáig szükséges benyújtani a támogatásban részesülők számára kiállított Támogatói Okiratban rögzítettek szerint.

További információk, segédletek, mintadokumentumok a későbbiekben az elektromobilitas.humda.hu honlap felületen található Dokumentumtárban lesznek elérhetőek.